yes
דף הבית2019-02-14T04:14:07+00:00

טיולי תרבות, קרוזים וסמינרים מטיילים

טיולים בדגש על נושא מרכזי באחד מהתחומים הבאים: היסטוריה, ארכיאולוגיה, אמנות, ספרות, מוסיקה, טבע, קולינריה ויהדות התפוצות.
לעיתים אנו משלבים ביניהם. את הטיולים יוביל מומחה לתחום או לאזור, לפעמים שניים, בעלי ידע רחב ועמוק בנושא.

קרוזי תרבות - שֵיט אוניות גדולות

קרוז מאורגן הוא טיול מאורגן הכולל שייט באוניה גדולה וסיורי חוף בכל נמל, במחיר תחרותי לזה של האוניה, וכמובן בשפה העברית. מסלולי הסיורים מתוכננים לנצל במלואו את זמן השהייה בכל נמל והם כוללים את האתרים המייצגים ביותר את התרבות המקומית.
בכל מקום בו זה ניתן, אנו כוללים ביקורים באתרים שיש להם קשר ליהדות ולישראל.

קרוזי תרבות - שייט נהרות

שייט נהרות הוא טיול מאורגן הכולל שייט על נהר, סיורי חוף מודרכים בשפה העברית בכל נמלי העגינה. בכל יום עוגנת הספינה בעיר אחרת ובחלק מההפלגות מתקיימים סמינרים בנושאי: מוסיקה, אדריכלות, אומנות, הסטוריה, קהילות יהודיות ובידור ישראלי.