משוב טיול שאול סימון

משוב קבוצתי קרוז הדנובה

משוב טיול מזיוה ונוח ניצן

משוב טיול מתמר כהן

משוב טיול מדרורה בן יעקוב

משוב טיול מאורה צהנווירט

משוב מפרופסור בן עמי צוקרמן