yes

ערש האנושות – אולדובאי גורג’

ערש האנושות – אולדובאי גורג’

 

במשך שנים רבות לא הייתה אפריקה במרכז מוקד ההתעניינות. באותה שעה העריכו כי האדם הקדמון הראשון הגיע בכלל מיבשת אחרת. רק כאשר החלו להצטבר התגליות באולדובאי, החלו החוקרים להשתכנע שככל הנראה בני האדם נולדו באפריקה.

חוקר גרמני בשם וילהלם קאטווינקל הגיע לאולדובאי גורג’ (ערוץ) ב-1911, בימים שבהם טנזניה עוד הייתה מושבה גרמנית. קאטווינקל בכלל רצה לתפוס פרפרים ובמרדף אחרי אחד שכזה מעד ונפל. כשהתאושש גילה שהוא נמצא בתוך אתר ארכיאולוגי של ממש. לא בטוח כלל שזהו הסיפור הנכון משום שזה סיפור שנהג לספר ליקי, ונראה שלליקי היה אינטרס לפגוע בקאטווינקל.

קאטווינקל גילה כמות גדולה של מאובנים שהשתייכו לסוס בעל שלוש בהונות. השמועה על התגלית המסעירה הזאת פרשה כנפיה והגיעה בחזרה למולדת הגרמנית. שנתיים לאחר מכן הגיעה משלחת מחקר גדולה בראשותו של הנס רק (reck) למקום שבו גילתה עדות לבני אדם קדומים שחיו באזור, אולם מלחמת העולם הראשונה עצרה את המחקר.

בינתיים טנזניה עברה לידי הבריטים. החוקר הנודע לואיס ליקי, הגיע לגורג’ ב-1929 ובכך נפתח מחקר רב שנים שהביא לכמות אדירה של ממצאים שכולם הובילו להשערה שאנושות נולדה באפריקה שמדרום לסהרה.

אחד הממצאים פורצי הדרך המחקר של לואיס ליקי ואשתו מארי, שעוד המשיכה לחפור באזור ביחד עם בניה כרבע מאה לאחר מותו של בעלה, היה תגלית של שרידים של אחד מאבותיו הקדומים של האדם, ההומו אביליס (האדם המיומן), שגילו היה 1.75 מיליון שנה, ממצא ששינה לנצח את כל ממד הזמן בשאלה מתי נוצר האדם. בגורג’ מצא ליקי כ-2,000 כלים מאבן ששימשו את ההומו אביליס הראשונים. ליקי העניק לממצאיו את הכינוי האדם המיומן בזכות כלי האבן שהתגלו ושויכו להומו אביליס. סוג זה של אדם קדמון, אינו משתייך לדעת החוקרים בימינו לשרשרת האבולוציונית שהולידה את ההומו סאפיינס. ההומו אביליס נמצא רק במזרח אפריקה וכאדם הקדמון ביותר הוביל למסקנה שמזרח אפריקה היא מקום לידת האנושות.

שרידים נוספים שנתגלו על ידי בני הזוג ליקי הו של ההומו ארקטוס, סוג של אדם קדמון שחי במקביל להומו אביליס לפני קרוב ל-2 מיליון שנים, במשך כחצי מיליון שנה. מאחר שגם שרידי ההומו ארקטוס הראשונים התגלו באפריקה, התגלית הזאת חיזקה פעם נוספת את ההערכה שהאנושות נולדה במזרח אפריקה.

מעריכים שההומו-סאפיינס הראשונים שהגיעו לעמק, עשו זאת לפני 17 אלף שנה בקירוב.

התרבות האולדובאית שנגלתה למשפחת ליקי הקימה בין היתר את תעשיית כלי האבן העתיקה בעולם. כלי האבן האולדובאים היו בשימוש לפי הערכת הארכיאולוגים לפני 2.6 מיליון עד 1.7 מיליון שנה. הטכניקה שבה נעשה שימוש בייצור כלי האבן באולדובאי דומה לטכניקה שהגיעה מאוחר יותר לשאר אפריקה וכן דרום אסיה, המזרח התיכון ואירופה.

באתיופיה אגב, במקום שנקרא גונה, נמצאו כלים המסווגים ככלים אלדובאים, מלפני 2.6 מיליון שנה. ממצא זה וממצאים מאוחרים יותר בקניה חיזקו את ההשערה של בני הזוג ליקי בדבר היות מזרח אפריקה ערש האנושות.

שנים לאחר תחילת החפירות בעמק אולדובאי החליטו בני הזוג ליקי להיפרד. ב-1968 זכה לואיס בתואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטה ביוהנסבורג, אולם ליקי החליט שאין זה ראוי לקבל פרס ממדינה שבה מתקיים עדיין אפרטהייד וסירב להצעה.

לעומת לואיס שסירב לקבל את הפרס, מארי אשתו הסכימה גם הסכימה. כששמע זאת לואיס, הוא מיד תר אחר דרכים לפרק את החבילה וכך אכן אירע. ארבע שנים לאחר הפרידה, באוקטובר 1972 ובעודו מבקר את אחת מתלמידותיו הבכירות ג’יין גודאל, חטף ליקי התקף לב. תלמידה נוספת שלו, דיאן פוסי, זכתה שהסרט גורילות בערפל ייעשה עליה.

למידע נוסף על טיולי תרבותו בטנזניה: ספארי בטנזניה

 

 

 

 

 

2017-05-18T09:39:10+00:00