yes

כל הקרוזים לאיסלנד

קרוזים לאיסלנד והאיים הבריטים

קרוזים לאיסלנד בספינות פאר לטבע הדרמטי של ארץ האש והקרח, קפיצה לסקוטלנד ולטירות הענק שלה, לגלות מקומות ואתרים הרחוקים מעין התיירות השכיחה וליהנות מחופשה מושלמת.

2022-03-06T11:17:30+00:00