yes

כל מסלולי הקרוזים לפיורדים הנורבגיים, הכף הצפוני והחוג הארקטי

כל מסלולי הקרוזים המאורגנים לפיורדים הנורבגיים

  9 ימים לפיורדים הנורבגיים

                          14 ימים לפיורדים הנורבגיים עד הכף הצפוני 

                                      9 ימים לחוג הארקטי ומעבר לכף הצפוני עד שפיצברגן

 

2023-02-22T08:09:21+00:00