yes
קרוזים2019-05-29T07:58:31+00:00

קרוזים מאורגנים וסיורי חוף


קרוזים מאורגנים ומגוון סיורי חוף ליעדים הכי אקזוטיים עלי אדמות. קרוזים בנושאי תרבות וטבע, הסטוריה ואומנות, שייט באוניות פאר ושילוב של טיולי איכות מודרכים עם נופש עשיר בבילויים