טיולי כוכב בדורדון – טיול משולב שייט בדורדון  

XX