yes

תנאים ומידע כללי – גילוי נאות

תנאים ומידע כללי – גילוי נאות2019-12-30T09:39:31+00:00

גילוי נאות – תנאים ומידע כללי

המידע המובא להלן הינו חלק בלתי נפרד מהזמנת שירותי התיירות המהווים יחדיו את חוזה ההתקשרות בין “תרבותו” לבין הנוסעים. בכל מקרה של חילוקי דעות, יחייבו תנאים אלו ולא יטען מי מהנוסעים כי לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו.

חברתנו מבהירה ומדגישה כי חובה להצטייד בביטוח נסיעות ו/או בריאות הכולל הגנה מדמי ביטול מרגע אישור ההזמנה. אי רכישת ביטוח עלולה לגרום נזקים כספיים על הנוסע בלבד בביטול מכל סיבה שהיא.

שייט
1. כל הזמנה מחויבת בשליחת צילומי דרכונים במצורף לטופס הרישום. אם לא ישלח הלקוח צילום הדרכון, חברתנו לא תישא באחריות לטעות באיות השם, תוקפו או כל בעיה אחרת הקשורה לפרטי הדרכון.
2. שינוי הזמנה, תאריך, שמות וכד’ עלולים להיחשב כהזמנה חדשה הכרוכה בדמי ביטול של ההזמנה הקודמת.
3. “צ’ק-אין” לאוניה נעשה כשירות לנוסעים. יודגש כי האחריות הבלעדית לווידוא פרטי הרישום, הביצוע ובדיקת הליך הצ’ק-אין הינו על הנוסע בלבד. חברתנו אינה אחראית על כל בעיה בהליך זה שלא הופנה אליה לפחות 5 ימי עבודה בטרם מועד הנסיעה.
4. חלק ממסלולי השייט כוללים עצירה ביעדים בהם נדרשת אשרת כניסה. טיפול באשרות הינן באחריות הנוסע אלא אם נמסר אחרת, כגון באשרה קבוצתית או אחרת.
5. סוג החדר (פנימי, חלון, מרפסת) והקטגוריה ייקבעו בעת ההזמנה, אך מיקומו המדויק של החדר יימסר רק לקראת מועד היציאה ובמסגרת הקטגוריה שהוזמנה. יודגש כי אין באפשרות החברה להתחייב להצמדת חדרים או קומה והכל בגדר בקשה בלבד.
חברות השייט שומרות לעצמן את הזכות לשנות מספר החדר בכל עת בהבטחת אותה קטגוריה.
6. יש ומתרחשות תופעות העלולות למנוע מהאוניה לעגון בנמלים מסוימים וזאת בהחלטה הבלעדית של רב החובל או חברת השייט למען שלום הנוסעים ובטיחותם. חברתנו אינה אחראית לכך ולא תפצה על אי קיום סיורי חוף בנמלים אלו בגין נסיבות כוח עליון שמחוץ לשליטת החברה: תופעות אקלימיות כגון טייפון, ציקלון וסערות, מלחמה, טרור או איום בו, שביתה, אסון טבע או גרעיני, סיכוני בריאות ומגיפות וכו’.
7. במקרה בו האפוטרופוס אינו נוסע עם ילדיו, יש להצטייד באישור נוטריוני מהאפוטרופוס שלהם, בכלל זה סבים וסבתות הנוסעים עם נכדיהם.
8. חובת הלקוח לעדכן את הסוכן כבר במעמד ביצוע ההזמנה על כל מגבלה בהליכה, אביזרי עזר, תזונה וכד’ ומוגבלויות עליהן נדרשים תנאים מיוחדים המחויבים אישור מחברתנו ו/או מחברת השייט.
9. ישנם סיורי החוף או קטעים שאינם נגישים לבעלי מוגבלויות או מקשים על נוסעים אלו לעמוד בקצב הקבוצה, ועל נוסעים עם מוגבלויות הליכה או קשיים אחרים לתאם עם המדריך ולקבל אישורו לקחת חלק בסיורים אלו.
10. בימי סיורי החוף עלולים האוטובוסים להמתין מחוץ לשערי הנמל או במרחק מה מהרציף בו עוגנת האוניה (וזאת בגין החלטת רשויות הנמל ו/או האוניה) ותיתכן הליכה רגלית בהתאם לכך.
11. לו”ז סיורי החוף עשוי להשתנות בהתאם לתנאים שונים במקום ולהחלטות המדריך ובלבד שהדבר ישרת את טובת הקבוצה ורווחת הנוסעים.
12. המחירים משתנים בחברת השייט עפ”י היצע וביקוש. המחיר הסופי ייקבע ביום ההזמנה.
13. תנאי הביטול בעיסקה כפופים לדמי הביטול כפי שמופיעים בטופס ההזמנה והרישום.
14. תשלום טיפים באוניה הינו בגדר חובה עפ”י חברות השייט,  אלא אם צוין אחרת בטופס הרישום
15. למעט ב”בופה” (בקומת המזנון החופשי), שתייה קלה, שתייה חמה הינן בתשלום: שתיית אלכוהול, תמיד בתשלום.
16. האוניה אינה כשרה אולם ניתן להזמין ארוחות כשרות (“חמגשיות”) בהתאם לתנאי החברה (לרוב עד 3 חודשים לפני ההפלגה).
17. נוסע העוזב את הקבוצה ומטייל באופן עצמאי חייב לשוב לאוניה כשעה וחצי לפני מועד ההפלגה. האוניה אינה מחכה למאחרים.

טיסות
1. כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה הינם באחריות חברות התעופה בלבד עפ”י כללי ארגון התעופה הבינלאומי וחוקי מדינת ישראל. “תָרבּוּתוּ” אינה אחראית לאיחורים בהמראות ונחיתות של מטוסים, לא לביטולי טיסות ולא לכל מחדל אחר. אלו באחריות חברות התעופה בלבד.
כל שינוי או מחדל כזה לא יהווה עילה לתביעה כנגד “תרבותו – רימון טיולים” והיא תהיה פטורה מכל פיצוי בגין שינוי או מחדל כזה. עם זאת, “תרבותו” תעשה את המירב כדי לעדכן את מסלול הטיול ולמצותו בהתאם לשינויים אלו.
כל דרישת פיצוי של הנוסע על מחדל של חברת התעופה (לפי חוק שירותי תעופה), היא אישית ותחייב את טיפולו האישי של הנוסע.
2. הושבה. אין הושבה בקבוצות מאורגנות.  אין אפשרות לבחור מראש מקומות ישיבה במטוס במסגרת כרטוס קבוצתי. שלא כמו בכרטוס פרטי, בו יכול הסוכן, לרוב, לבחור מקומות ישיבה – בקבוצות הדבר לא ניתן!  על המטיילים לדעת זאת ולהימנע מאכזבות. הושבה ניתנת רק בשדרוג מושב ותמורת תשלום נוסף לחברת התעופה.
3. חברת התעופה הינה האחראית הבלעדית להושבה ולמזון במהלך הטיסה. כל הזמנת ארוחה מסוג מיוחד הנעשית ע”י תרבותו הינה בגדר בקשה בלבד.
4. בטיסות של חברות תעופה מסוימות, לרבות מקצת מחברות התעופה הסדירות באירופה, לא מוגשות ארוחות, אלא בתשלום בלבד. מומלץ ועדיף מניסיוננו להכין כריכים ולהביאם לטיסה.

כללי
1. תרבותו מקבוצת רימון טיולים מדגישה שוב את חשיבות הפעלת ביטוח נסיעות הכולל הגנה מדמי ביטול מיד עם ביצוע העיסקה.
2. הדרכון חייב להיות בתוקף 6 חודשים לפחות מיום היציאה לטיול + לפחות 2 עמודים ריקים בדרכון.
3. חיסונים. באחריות הלקוח לברר במרפאת מטיילים שבלשכת הבריאות המחוזית, טל. 03-5634848 ומומלץ בשילוב עדכון הרופא המשפחתי.
4. אזהרות מסע: אף כי אינן מהוות אסמכתא חוקית לביטול ההזמנה, מומלץ לבדוק אם קיימת אזהרת מסע ליעד הנסיעה.
5. החזר כספי המגיע ללקוח יבוצע באותו אמצעי תשלום וחשבון בו בוצעה העיסקה.
6. לתשומת לבכם, בעסקת מכר מרחוק ניתן לבטלה לפי חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 וכן החובה לגילוי נאות בחבילות תיור.
7. חוק הגנת הצרכן החל בעיסקת תיירות אינו חל על ה”שירותים המתחילים ומסתיימים בחו”ל”, כגון: השייט באוניה היוצא מנמל בחו”ל, מלון בחו”ל ושירותי תיירות יבשתיים בחו”ל. כל תביעה בגינם תיתכן רק אם יש להם נציגות בלעדית בארץ.
8. לתשומת לבכם, המצב הביטחוני בישראל וטענת “כח עליון”: ניסיון העבר מלמד כי לא קיימת ללקוח זכות ביטול מתוקף טענת כח עליון גם במקרה של מלחמה כוללת.
בתי המשפט בישראל כבר קבעו כי מאחר ובישראל מלחמה הינה תרחיש שהוא בגדר הצפוי, הרי גם מצב מלחמה אינו נחשב ל”כח עליון”. האירועים הביטחוניים בישראל אינם יכולים לעמוד ללקוחות כטענה לביטול עיסקה ללא תשלום דמי ביטול כקבוע בהסכם הרכישה.
9. הטיול מותנה במינימום משתתפים.

רישום, אפשרויות תשלום ודמי קדימה
טופס רישום – ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס הרישום. ההגדרה “טופס רישום” מתייחסת לשני הדפים.
את טופס הרישום + צילום דרכון (הדף הכפול בו מופיע צילום הנוסע), יש לשלוח למרכז ההזמנות בפקס 03-7608755 ולוודא מיידית את הגעתו בטל’ 03-526-0090.
אין לראות במשלוח הטופס אישור להרשמה ללא קבלת אישור הזמנה.
דמי קדימה – בעת הרשמה יש לשלם 250 דולר/יורו לנוסע אשר נכללים במחיר הטיול. יתרת התשלום תשולם עם הבטחת הטיול . ניתן לשלם ב-3 תשלומים ללא ריבית.
אמצעי תשלום – בכרטיס אשראי ישראלי, בהעברה בנקאית, במזומן לפי חוק המזומן החדש. (שער הדולר נקבע ביום החיוב בפועל לפי שער העברות והמחאות גבוה)

דמי ביטול לנוסע
ביטול עד 120 ימים לפני היציאה: 50 $ שהם דמי רישום.
פחות מ- 120 ימים לפני היציאה ועד 60 ימים לפני היציאה: 35% ממחיר הטיול.
פחות מ- 60 ימים לפני היציאה ועד 30 ימים לפני היציאה: 55% ממחיר הטיול.
פחות מ- 30 ימים לפני היציאה ועד 15 ימים לפני היציאה: 80% ממחיר הטיול.
פחות מ- 15 ימים לפני היציאה לטיול – מלוא מחיר הטיול

דמי הביטול/שינוי המופיעים כאן אינם תקפים לקבוצות סגורות.

כללי הודעת ביטול

  • תאריך הביטול ייחשב רק מיום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד “תרבותו”.
  • יום יציאת הטיול אינו נחשב בספירת ימי הביטול/שינוי.
  • דמי הביטול במסמך זה מתייחסים לנוסע אחד ולא לזוג.
  • במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע. לתרבותו זכות הקיזוז של הסכומים הנ”ל מסכומים ששולמו לה על ידי הנוסע או סוכנות הנסיעות.
  • המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול עפ”י שיקול דעתם, ויציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר.
  • עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, מומלץ להצטייד (מיד עם ביצוע ההרשמה לטיול) בפוליסת ביטוח מקיף, הכוללת ביטוח נגד ביטול ומכסה את הנזקים העלולים להיגרם עקב הפסקת/ביטול הטיול

השתתפות בטיול
המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שיקול דעתם ולא על פי שיקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן יחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו. 

גילאי המשתתפים  –  טיולי תרבותו מיועדים לגילאי 50 ומעלה. 

נוסע בודד
לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. לא ניתן להבטיח שותף מתאים מכל בחינה למעט מין. נוסע בודד אשר נמצא לו שותף ולפני היציאה שותפו לחדר ביטל טיולו, יחויב בתוספת ליחיד בחדר.

החזרים
סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם, מלווה הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי המלון, כניסה לאתרים וכיו”ב.

תחבורה
בטיולים המפורסמים בחוברת/אתר תרבותו, יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים למקומות בילוי ואתרים שהם בגדר אפשרות ואינם כלולים בתכנית הטיול. 
תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. על הנהג חלה חובת מנוחה על פי החוקים הקשורים לימי ושעות המנוחה בכל מדינה.
במקומות בהם צוין כי האוטובוס הינו ממוזג אויר, אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה המושלמת בתנאי חום קשים.

בתי מלון
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. בתי מלון רבים בעולם הנמצאים במרכזי הערים, הינם ישנים, או בסביבה מסחרית סואנת בעוד בתי המלון שמחוץ למרכזי הערים, בדרך כלל הינם חדשים יותר ובסביבה שקטה.
רשימת בתי המלון תימסר למטיילים טרם יציאת הקבוצה מהארץ. עם זאת יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה גם לאחר צאת הקבוצה מהארץ.

מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו”ב. יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו”ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה ייאלץ להיפרד מהקבוצה בחו”ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי בשדה התעופה.

תשר (טיפים)
מחירי הטיולים כוללים תשר (טיפים) לנותני השירות היבשתיים בחו”ל – חדרניות, מלצרים, עובדי קבלה, סבלים במלונות, נהגי אוטובוסים ומורי דרך מקומיים (למעט טיפים באוניות). יודגש, כי הטיפים אינם כוללים תשר למלווה הקבוצה, אשר יוענק על פי שיקול דעתם של הנוסעים. הסכום הנהוג למלווה הקבוצה בטיולים לאירופה הוא 5 אירו לנוסע ליום ובשאר המדינות 6 $ לנוסע ליום.

ארוחות מיוחדות בטיול ובטיסות
ברוב הטיולים ניתן להזמין ארוחות מיוחדות אך ורק מראש, בארץ, בזמן ההרשמה וללא תשלום נוסף (צמחוני/דיאבטי וכו’, אך לא מזון כשר שיתכן ויחוייב בתשלום נוסף).
בקשות לאוכל מיוחד בטיסות אשר הובאו לידיעת תרבותו יועברו לחברת התעופה. האחריות לאספקת הארוחה מוטלת על חברת התעופה בלבד.

מנין ימי הטיול
במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת/אתר נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין טיסה היוצאת בשעות אחה”צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של שינוי תאריך יציאת הטיול או חזרתו המחייבות תוספת לילות בחו”ל, תחול תוספת זו על המטייל.

חילוקי דעות
עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת/אתר תרבותו. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה.
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות.
בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

*תרבותו פועלת באמצעות רימון טיולים בע”מ, בעל רישיון מס’ נ-281 שניתן ע”י משרד התיירות.