yes

הנחות

הנחות2019-06-18T06:05:53+00:00
שם הטיול קוד ימים תאריך יציאה הערות
טיול קוד ימים תאריך יציאה הערות dfdfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW911-06-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW902-07-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW930-07-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW913-08-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW920-08-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים Msc World EuropaTCMW911-06-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים Msc World EuropaTCMW902-07-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים Msc World EuropaTCMW930-07-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים Msc World EuropaTCMW913-08-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים Msc World EuropaTCMW920-08-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW911-06-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW902-07-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW930-07-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW913-08-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World EuropaTCMW920-08-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World Europa בספטמבר ובחג סוכותTCMW911-06-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World Europa בספטמבר ובחג סוכותTCMW902-07-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World Europa בספטמבר ובחג סוכותTCMW930-07-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World Europa בספטמבר ובחג סוכותTCMW913-08-2022 dfdf
קרוז מאורגן למערב הים התיכון באוניה המפוארת והחדשנית בעולם הקרוזים 2024 Msc World Europa בספטמבר ובחג סוכותTCMW920-08-2022 dfdf
דורדון-פריגור שבדרום מערב צרפת 2024- טיול ושייט נהרות בספינת הנהר Cyrano de BergeracTRBD922-06-2022 dfdf
דורדון-פריגור שבדרום מערב צרפת – טיול ושייט נהרות בספינת הנהר Cyrano de BergeracTRBD922-06-2022 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1210-11-2022 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1214-11-2022 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1205-12-2022 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1221-12-2022 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1211-01-2023 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1225-01-2023 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1215-02-2023 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1203-03-2023 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1222-03-2023 dfdf
טיול מאורגן לסרדיניה וקורסיקה – פולקלור ומסתורין עתיק יומיןTGCS1228-03-2022 dfdf
שייט מאורגן על נהר הדואורו בפורטוגל בספינת הנהר 2024 MS Amalia RodriguesTRDU 1030-10-2022 dfdf
שייט מאורגן על נהר הדואורו בפורטוגל בספינת הנהר MS Miguel TorgaTRDU 1030-11-2021 dfdf
שייט מאורגן על נהר הדואורו בפורטוגל בספינת הנהר MS Gil EanesTRDU 1030-10-2022 dfdf
שייט על נהר הסיין 2024 – מפריז לנורמנדי כולל חופי הנחיתה ומונט סן מישלTRPS 905-07-2022 dfdf
שייט על נהר הסיין 2024 – מפריז לנורמנדי כולל חופי הנחיתהTRPS 805-07-2022 dfdf
קרוז מחיפה לאיים היפים של יוון – באוניה Msc MusicaTCME814-04-2022 dfdf
שייט על נהר הריין לשווקי חג המולד בספינת הנהר Ms River DaimondTRRE505-12-2022 dfdf
טיול עומק יבשתי ומקיף לאוסטרליה ולניו זילנד – חלום גן העדןTCNA2925-01-2023 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1010-11-2022 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1014-11-2022 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1005-12-2022 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1021-12-2022 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1011-01-2023 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1025-01-2023 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1015-02-2023 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1003-03-2023 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1022-03-2023 dfdf
טיול מאורגן לבחריין ולאיחוד האמירויות – 10 ימיםTGUB1028-03-2022 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA710-11-2022 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA714-11-2022 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA705-12-2022 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA721-12-2022 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA711-01-2023 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA725-01-2023 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA715-02-2023 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA703-03-2023 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA722-03-2023 dfdf
טיול מאורגן לאיחוד האמירויות – 7 ימים 2023-2024TGUA728-03-2022 dfdf
טיול מאורגן באלזס-לוריין ובקהילות שו"ם שעל נהר הריין בדגש תרבות יהודיתTGBP906-09-2022 dfdf
הרי הפירנאים, ארץ הבסקים, בורדוTGBP806-09-2022 dfdf
טיול מאורגן לצפון קוריאה וחבל מנצ'וריהTGNM1529-09-2022 dfdf
שייט על הדנובה בספינה: Ms Vivienne Danube בתקופת שוקי חג המולדTRDO624-10-2022 dfdf
שייט נהרות על הסון והרון מפרובאנס, בורגונדי ועד אנסי באלפים הצרפתיים בספינה Ms Van GoghTRRS901-07-2022 dfdf
שייט על הדנובה עד לקניון "שערי הברזל" שבין הרי הקרפטים להרי הבלקןTRIG1130-04-2023 dfdf
קרוז מאורגן שט ומטייל בין נפלאות נהר הדנובהTRDO830-04-2023 dfdf
קרוז לניו זילנד ואוסטרליה – כולל 6 ימי טיול יבשתיים באי הדרומי היפה ביותר של ניו זילנדTCNA - ב ה כ נ ה2731-10-2022 dfdf
שייט מאורגן על נהר הדואורו בפורטוגל יולי 2024 בספינת הנהר MS MIGUEL TORGATRDU 830-10-2022 dfdf
שייט וטיול בין ארמונות עמק הלואר והעיירות היפות עד חופי האוקיינוס האטלנטיTRLO922-06-2022 dfdf
שייט על נהר הריין מאמסטרדם לבאזל בספינת הנהר MS SymphonieTRRE825-08-2022 dfdf
שייט על נהר הריין מבאזל לאמסטרדם בספינת הנהר M/S CrucevitaTRRE807-07-2022 dfdf