yes

משוב טיול- יפה ויונתן הרציגר

טיול מהנה ומוצלח ביותר, מדריך מעולה, בקי בחומר , השרה אוירה טובה על הקבוצה. בעל אוזן קשבת, סבלנות ואמפתיות, אחריות ומחוייבות. תרם רבות לגיבוש הקבוצה. השכיל להעביר מידע חשוב, מעשיר ומלמד, אפשר לנו להבין טוב יותר את דמותה ותרבותה של יפן. קבוצת המטיילים הייתה איכותית והתגבשה מהר, גם לה תרומה חשובה בהצלחת הטיול. לסיכום, טיול מהנה רצוף חוויות בלתי נשכחות בעיקר הודות למדריך עמי סביון ולקבוצה.

2019-09-19T09:20:39+00:00