yes

משוב טיול אילנה ויעקוב מרגי

משוב טיול אילנה ויעקוב מרגי

בסה”כ נהנו מאד, היה נחמד וטוב. במיוחד המפגש עם ראש העיר המקומי + המפגש עם מערכת החינוך והתרבות היה מאד מיוחד.
כולל אנשי הקהילה היהודית במקום.

2015-06-13T19:39:51+00:00