yes

משוב טיול- אילנה טריינין

טיול מדהים נופים מרגשים, מסלול נהדר. מדריך מצוין שולט בשטח, בגיאוגרפיה , בטבע ובמגוון המרתק של האוכלוסייה.

2019-09-22T09:16:32+00:00