yes

משוב טיול אלישבע שגיא

משוב טיול אלישבע שגיא

יש לציין בברכה את תרומתו של המדריך רן שוהם לביצוע הטיול בהצלחה רבה. הסבריו, הידע, העניין, הסמפטיה, והדאגה לכל פרט ופרט היו למופת ומצויין.

בברכה

משפחת עצמון ואלישבע שגיא

2018-12-06T10:08:45+00:00