yes

משוב טיול- אמירה מלאמנט

בכל הפרמטרים הטיול היה מוצלח ביותר, ניכר המאמץ שהושקע בתרבות מגוונת ומרתקת שלא השאירה זמנים ללא פעילות. מציינת לשבח את המדריך שידע להתגמש במדינה מורכבת כמו צפון קוריאה ולשמור על לכידות הקבוצה. במידה ואמצא בחברתכם טיולים מתאימים אשמח להשתתף להבא.

2018-12-06T13:24:41+00:00