yes

משוב טיול- גבי ואביבה אשד

התמזל מזלנו שהיה לנו מדריך מעולה, סבלני ואסרטיבי שניהל את כל הטיול ברמה גבוהה ללא תקלות. רמתו המקצועית הייתה מעולה, הפגין בקיאות ברוב הנושאים, ענה על כל השאלות שנשאלו בהרחבה ובידע רב. שמחתי להכיר את יגאל שדרכו הכרתי את יפן במיוחד, וקוריאה גם. באוניה נוכחותו הייתה מורגשת בכל עת, כולל ההרצאות המעולות וסיורי החוף. אשמח לצאת בהדרכתו ליעדים אחרים.

2019-09-22T08:44:13+00:00