yes

משוב טיול- דליה ויעקב פאר

הטיול היה מאורגן, המדריך דאג לפרטים של אנשי הקבוצה. שילוב נכון בין הטיולים לשהייה באוניה. ניהול זמן מעולה. איתי מדריך רגיש וסובלני בעל ידע רב. ישר כוח, נשמח לנסוע איתו בשנית.

2019-09-22T10:30:21+00:00