yes

משוב טיול- הדסה ושמואל גילוב

הטיול היה מהנה ביותר בזכות המדריך שהעשיר אותנו מן הידע הרב, נועם הליכותיו והאחריות הרבה שגילה כלפי הקבוצה.

2019-09-22T11:28:13+00:00