yes

משוב טיול- יוסף חיים יעקובי

טיול מרתק יוצא דופן. אברהם ניהל את הטיול במקצועיות, באדיבות ובסבר פנים טובות. בעל ידע רב ,קשריו עם המקומיים סייעו רבות להצלחת הטיול.

2018-12-06T13:22:39+00:00