yes

משוב טיול ישראל מנדלבאום

משוב טיול ישראל מנדלבאום

פעם ראשונה אני מצטרף לשייט נהרות.

התלהבתי מאד ומעונין  להמשיך להצטרף לטיולים מסוג זה.

לכן אבקש לכתב אותי בעתיד  לטיולים עתידיים שלכם בעיקר לשייט נהרות

ממש היה מקסים ונפלא.

2015-06-14T13:00:55+00:00