yes

משוב טיול- מאיר שריקי

הטיול היה מעניין, המדריך היה מעולה הייתי יוצא איתו לטיולים נוספים, מקצועי דייקן, מארגן מקצועי, ידע רחב בתחום המקצוע שלו, מודה לו על היחס והאדיבות מצידו. טיול מהנה תודה רבה.

2019-09-22T09:14:16+00:00