yes

משוב טיול מדרורה בן יעקוב

משוב טיול מדרורה בן יעקוב

אני מצטרפת לחות הדעת שכתב בעלי בשם שנינו בטופס שהוא מילא. הטיול היה עם אפס תקלות, מאורגן ומתוכנן להפליא ולמופת.
אילנה מאיר מדריכה מצוינת ואדם נפלא, עזרה לכל מטייל כשהיה צריך עזרה, פתרה בעיות, נעימה מאד באפיה ובהליכותיה ובעלת ידע רב.
החלטנו שבעתיד לפני שניסע שוב לטיול מאורגן,נתקשר אלכם כדי לברר אם אפשרלהצטרף לטיול בהדרכת אילנה מאיר שוב.
הספינה על הדנובה היתה מצויינת, רמה גבוהה, אירוח למופת,הכל היה ממש נהדר.

2018-12-05T06:32:03+00:00