yes

משוב טיול מזיוה ונוח ניצן

משוב טיול מזיוה ונוח ניצן

למרות שינויים בתכנון (שאינם תלויים במארגנים) הטיול בכללו היה מעולה.

מדריכת הטיול – אילנה מאיר, עשתה מעל ומעבר כדי שאנחנו נפיק את מלוא התועלת מהטיול. החל מהפרטים הארגוניים והלוגיסטיים, עבור לידע הנרחב ודרך העברתו אלינו, וכלה בטפול אישי ברגישות בכל אלה שהיו זקוקים לו.

לסכום, השהות בספינה, הקשר שנוצר בין חברי הקבוצה (הודות לאילנה) וההדרכה המעולה, גרמו לנו הנאה רבה וספוק מהטיול כולו.

2015-06-14T13:39:43+00:00