yes

משוב טיול מתמר כהן

משוב טיול מתמר כהן

אילנה מדריכה מצויינת, איכפתית, מדריכה מכל הלב מנסה בכל ליבה להראות לנו כמה שיותר.

אשה אחראית מאד ורצינית.

בעלת ידע רב.

עממית ומסבירה בסבלנות לכל אחד.

בעלת כושר ארגון מעולה.

מכירה את המסלול על בוריו.

2015-06-14T13:51:27+00:00