yes

משוב טיול- נורית ברזילי

המדריך חיים לביא מעולה, בעל ידע מצוין על נוי זילנד ואוסטרליה, היה קשור מאוד אלינו וטיפל בכל דבר במסירות רבה.

2019-09-22T09:10:50+00:00