yes

משוב טיול- נעמי קיסרי

מאוד נהנתי עם המדריכה שחר זה טיול שני איתה. היא מדהימה יש לה המון ידע. מאוד אנושית וחמה, דואגת לכל אחד ואחד. אני תמיד נוסעת עם רימון או תרבותו.

2019-09-22T11:30:31+00:00