yes

משוב טיול- פרלה חומסקי

תרומתו של חיים להצלחת הטיול הייתה מכרעת, כושר הארגון שלו, יכולתו בתקשורת בין אישית, הידע הרחב שלו ואישיותו היו מצוינים ומעל ומעבר לציפיותיי.

2019-09-22T09:07:29+00:00