yes

משוב טיול- רבקה ויגאל ירון

המדריך יגאל נגב היה מעולה. ידיעותיו בנושא יפן היו נרחבות וניתנו בצורה ברורה ובהירה. יגאל נתן תחושת ביטחון והיה נכון לטפל בכל בעיה אישית תוך תחושה של אכפתיות.

2019-09-22T08:31:52+00:00