yes

משוב טיול רות ואהרון אלדן

משוב טיול רות ואהרון אלדן

הטיול בכלולותו ענה על הציפיות שלנו, הסברים מעולים, מלווים בהרצאות מלמדות שהעשירו את הידע שלנו. הארגון היה מספק. המלון היה ראוי אך ניתן היה לשדרג אותו.האוטובוס היה קצת צפוף לנסיעות ארוכות. המרווחים לא היו מספיק גדולים מדי ל”פשוט” רגל (לגבוהים).

הנהג, לא תמיד עצר בקרבת מקום ולפיכך נותרה לנו כברת דרך להגיע ליעד וכשנוסיף את הצעידה ההכרחית ביעד- נוצרו מסלולים ארוכים קצת מכביד על אוכלוסיה בוגרת. הלוא הדין לגבי חניית האוטובוס בבוקר ובערב לאסוף מבית המלון. המרחק היה גדול למעלה מחצי ק”מ מסיבות של איסורי עצירה וחנייה, אבל עלינו זה הכביד אחרי  יום טיולים של הצטברות עיפות ובבוקר לקראת היציאה.

אבל אלה הערות שוליים, בלבהעניין היה טיול מהנה והספקנו לראות המון במשך השבוע. מודים לכם מאד בעיקר לדוד . ועל הכל לחיים שהיה הרוח החיה למנווט הטיול ואהוד על כולנו.

בהוקרה

אהרון אלדן

2015-06-14T13:33:39+00:00