yes

משוב טיול רמי ויפה חזז

משוב טיול רמי ויפה חזז

עלינו לציין כי נהנינו מאד מהמדריך בכל התחומים. בעל ידע רב, יחסי אנוש נפלאים,רגיש ומתחשב בצורכי הקבוצה, אשמח לנסוע איתו שוב.

2015-06-14T12:43:06+00:00