yes

משוב טיול שאול סימון

משוב טיול שאול סימון

הטיול היה טוב מאד נהנתי מכל רגע, בפראג ובבודפשט הזמן היה קצר מדי בשמחה רבה מוכן בעתיד לצאת אתכם בהפלגה נוספת לאירופה.

בכבוד רב,
שאול סימון
באר שבע

2015-06-13T19:11:33+00:00