yes

טיולים משולבי קרוזים ליפן

טיולים משולבי קרוזים ליפן

מגוון טיולי קרוזים נושאי תרבות ביפן וקוריאה הדרומית באוניות פאר. שילוב מדהים שבין הרוגע והיופי שביפן לגורדי השחקים העצומים שבה.
קרוזים קסומים סובבי יפן בתקופת פריחת הדובדבן ובתקופת השלכת.

2019-05-30T04:48:00+00:00