yes

מדריך נהר התמזה

מדריך נהר התמזה

ראש ממשלתה היהודי של בריטניה בסוף המאה ה-19, בנימין ד’יזראלי, היה ביריבות פוליטית ידועה וארוכת שנים עם ויליאם גולדסטון, שכיהן שנים ארוכות בתפקיד בעצמו. האגדה מספרת שפעם נשאל ד’יזראלי, שהיה ידוע בשנינותו, לגבי ההבדל בין חוסר מזל לאסון. “אם ראש הממשלה גולדסטון ייפול לנהר התמזה, זה יהיה חוסר מזל. אבל אם מישהו ימשה אותו מהנהר, זה יהיה אסון”…

לפני 60 שנה בדיוק הוכרז נהר התמזה, הארוך שבנהרות אנגליה, כמת מבחינה ביולוגית. כמעט ולא ניתן היה למצוא בו דגים או בעלי החיים הניזונים מהם. אחת הסיבות לכך היתה קריסת מערכת הביוב הוויקטוריאנית כתוצאה מנזקי ההפצצות במלחמת העולם השנייה, נזקים שלבריטניה שלאחר המלחמה המתישה לא היו המשאבים או הרצון לתקן.

2019-02-14T04:15:18+00:00