yes

קרוזים לאוסטרליה וניו זילנד

קרוזים לאוסטרליה וניו זילנד

מגוון קרוזים לאוסטרליה וניו זילנד. הפלגות נופש באוניות פאר ל”איים מהסרטים” בחצי הדרומי של כדור הארץ, לגלות את פלאי הטבע ותופעותיו הפראיות והבתוליות באי היפה ביותר בעולם. 

2019-10-24T17:06:34+00:00