סמינר ראש השנה תשע"ז

הגדת פסח בת – זמננו

סמינר פסח חגיגי – מסע בעקבות נדידת העמים

טיול מזמר – "לא אורחת גמלים ירדה לכרוע"

בני ברק של הלילה – בחנוכה

טיול "גן נעול – מפתח לסודותיו של קיבוץ גן-שמואל"

מאחורי הקלעים בתל אביב